Welke kinderen bezoeken de Spinaker

De Spinaker is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). De school wordt bezocht door kinderen met een beschikking voor het Speciaal Basisonderwijs. Die beschikking wordt afgegeven door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). 

We gebruiken een leerstofplanning die kinduitdagend werkt en er voor zorgt dat leerlingen op een passend niveau worden benaderd. Wanneer leerlingen de leerstof niet kunnen bijhouden, wordt de leerstof niet meteen aangepast maar wordt in eerste instantie intensiever begeleid om de doelen te halen. Wanneer de lesstof wél te makkelijk blijkt wordt opgeschaald naar een hoger niveau van aanbod. Om dit te kunnen (klassen-) managen zijn onze interne begeleiders en leerkrachten intensief geschoold in het geven van professionele begeleiding. En daar zijn we trots op!

Ondanks het bieden van een onderwijsaanbod op maat binnen het SBO komt het voor dat de leerlingen niet ontsnappen uit - dan wel vastlopen in-  hun persoonlijkheids- en /of sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen vragen hier om een intensieve ondersteuning.

Wij bieden daarom - als basis - een krachtige, bij de tijdse, gevarieerde leeromgeving waar eigen talenten worden aangesproken.
Ons streven is dat de leerlingen:

- geloof en plezier hebben in eigen kunnen
- voelen dat de omgeving hem of haar waardeert
- ervaren dat ze onafhankelijk van anderen kan presteren... kortom...
- plezier zien in de toekomst !


Plaatsing op een nieuwe school heeft veelal voor zowel de leerling als de ouders een grote impact. En dat beseffen we ons. Het is een ingrijpende verandering. Wat ons betreft gaan wij als school samen met het kind en de ouders een nieuwe start maken!