Waar de school voor staat

SBO Het Pontem is gericht op het behalen van de hoogst mogelijke speciale onderwijskwaliteit. Het schoolteam zet zich daarom voortdurend in om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit gebeurt door het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten. De meningen van de leerlingen en van u als ouders/ verzorgers wegen daarbij zwaar.

In een veranderende maatschappij moet onderwijs meeveranderen!
Soms zou je denken dat kinderen niets anders hoeven te leren dan lezen, taal en rekenen, gezien de niet altijd positieve publiciteit over de kwaliteit hiervan. Over het enorme belang hiervan bestaat bij ons geen discussie. Lezen, taal en rekenen zijn onmisbare vaardigheden in de samenleving.
SBO de Spinaker en SBO de Tender werken al sinds het schooljaar 2005-2006 mee aan het lees/taal- en rekenverbeterplan van het "Samenwerkingsverband WSNS Enschede / Losser". De resultaten zijn hierdoor enorm verbeterd. In de praktijk betekent het dat er veel tijd wordt ingeruimd voor taal, lezen en rekenen. Leerkrachten geven effectieve instructies en werken met een leerstofplanning naar vastgestelde doelen.

Lees meer