Meervoudige intelligentie - Project

Veel scholen, waaronder de Spinaker, werken met de principes van de meervoudige intelligenties (M.I.), ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. De Spinaker is een gecertificeerde M.I.-school.
In de overtuiging dat alle kinderen willen leren. Maar wel het liefst op hun eigen manier. De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, moet het voor zichzelf kunnen verbeelden. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren.

Howard Gardner onderscheidde 8 verschillende type intelligenties, waarvan elk individu zijn of haar specifieke voorkeuren ontwikkelt.

Volgens Marco Bastmeijer, M.I. expert en schooladviseur van o.m. de Spinaker, zijn deze inzichten nog steeds actueel. Hij ontwikkelde de op M.I. gebaseerde onderwijsmethode ‘Vier Keer Wijzer’. Zie hier de 8 intelligenties van Gardner op een rij.