Waardering van de onderwijsinspectie

Waardering van de onderwijsinspectie

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert.
Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft.
De Spinaker is trots op de beoordeling van de inspectie dd maart 2015.

De inspectie is van mening dat op SBO de Spinaker de kwaliteit van het onderwijs op alle onderzochte indicatoren op orde is. De school heeft op meerdere gebieden de positieve ontwikkelingen, die tijdens het inspectiebezoek in 2013 werden waargenomen, vast weten te houden en weten te verdiepen. Voor een aantal indicatoren geldt dat zij in hoge mate bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de school. Met name geldt dit voor het planmatig werken binnen de zorg en begeleiding en voor meerdere indicatoren binnen de kwaliteitszorg.

Klik hier voor
het volledige inspectierapport (in PDF).
Uiteraard doen we onze uiterste best de onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren!