Geschiedenis

Als antwoord op het "Weer Samen Naar School-beleid (WSNS)" hebben de scholen voor speciaal basisonderwijs zich verenigd in een samenwerking tot Openbare scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (OSBO). 
In de jaren '90 besluiten de Ark, de Tender en de Werkhaven onderwijsinhoudelijk en organisatorisch op elkaar af te stemmen. Gezamenlijk komen de scholen tot een aanbod van speciaal basisonderwijs. In 1998 stelt de gemeente Enschede de samenwerking officieel vast als OSBO. 
Het OSBO wordt aangestuurd door één managementteam dat een ontwikkelingsproces naar 'één organisatorische eenheid' uitwerkt. In augustus 2002 draagt het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs, na een tweejarige projectperiode 'integratie speciaal basisonderwijs', de Princenhof bestuurlijk over aan het openbaar onderwijs. Met ingang van dezelfde datum vindt de fusie plaats tussen deze school en de Tender. 
In augustus 2006 fuseren de Ark en de Werkhaven. Ze gaan verder onder de naam "de Spinaker". 
Vanaf deze datum werkt het OSBO nog met twee scholen: de Tender en de Spinaker.

Terug