Wie zijn wij

Wie zijn wij

De naam van onze school is SBO de Spinaker.

Een Spinaker is een extra zeil. Dit wordt op een zeilboot bijgezet (naast het grootzeil en de fok), om de boot extra vaart te geven. Middels die naam symboliseren wij het extra duwtje dat we als school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) aan onze leerlingen willen geven, zodat het hen ook voor de wind gaat en zij een goede aansluiting vinden met een volgende school. In ons schoollogo vindt u de bolling van dit zeil symbolisch terug.

De Spinaker is - samen met SBO de Tender - één van de twee openbare speciale basisscholen in Enschede.
De school is gehuisvest aan de Poolmansweg 245.
Er zijn o.a.9 leslokalen, een handenarbeidlokaal, een gymnastiekzaal en een praktische keuken.
Op dit moment telt de school zo'n 107 leerlingen, verdeeld over 8 groepen: groep 4 t/m 8.

De Spinaker is een openbare school, d.w.z. dat de school toegankelijk is voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar met een beschikking die afgegeven is door de PCL. Er wordt op de Spinaker geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensbeschouwing. We spreken hier geen waardeoordeel over uit!

Lees hier meer over onze geschiedenis