Vervoer

De leerlingen die met de schoolbus naar school gaan worden op een vaste instapplaats opgehaald en weer teruggebracht. Hier staan vaste tijden voor. Door de drukte in het verkeer en door slechte weersomstandigheden kan de bus soms wat later komen.

In de bus zijn vaste busbegeleidsters aanwezig.

Heeft u korte mededelingen voor en/ of vragen aan de busbegeleidsters dan kunt u deze stellen als u uw kind naar de instapplaats brengt of ophaalt. Zijn de vragen/ mededelingen uitgebreider dan willen we u verzoeken met school te bellen.

Samen met u willen we verantwoordelijk zijn voor het gedrag van uw kind in de bus.

De taxi

Voor leerlingen die met de taxi naar school komen gelden ook vaste tijden die soms wat schommelen.

Is uw kind ziek of gaat hij / zij om een andere reden niet naar school, dan moet u dit zelf even doorbellen bij het taxibedrijf. Als uw kind weer beter is, moet u dit ook zelf melden.

Ook hier geldt dat wij samen met u verantwoordelijk willen zijn voor het gedrag van uw kind in de taxi en dat wij in voorkomende gevallen onvoorwaardelijk rekenen op uw medewerking.

Openbaar vervoer

In principe komen schoolverlaters, die verder dan 3 kilometer vanaf school wonen, in aanmerking voor een buskaart. In specifieke gevallen kan hier van worden afgeweken.

Wij wijzen u erop dat voor het reizen met het openbaar vervoer aangepast/goed gedrag een voorwaarde is en dat u als ouders daarvoor verantwoordelijk bent. Natuurlijk zijn wij als school bereid daaraan een bijdrage te leveren. Wij nemen echter niet de verantwoordelijkheid van u over. 

Aanvragen vervoer

Aan het einde van elk schooljaar ontvangt u (via de school) een aanvraagformulier van de Gemeente Enschede voor het vervoer. U moet elk jaar dit formulier opnieuw invullen. Doet u dit niet dan kan en mag uw kind niet met de schoolbus / taxi mee.
Het aanvraagformulier is hier door de gemeente als download beschikbaar gesteld. 

Terug