TSO

Op SBO De Spinaker bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen kiezen voor Tussen Schoolse Opvang (TSO). Het doel van de TSO is dat de leerlingen meer keuzemogelijkheden krijgen over wat ze in de middagpauze willen doen. Er worden verschillende activiteiten aangeboden die per periode verschillen. Denk aan koken, computeren en knutselen. Wanneer de leerlingen buiten willen spelen kan dat natuurlijk nog steeds!
Aan de TSO zijn geen kosten verbonden. Zo is de TSO een aantrekkelijk onderdeel van de schooldag waar leerlingen zich op kunnen verheugen. Vandaar dat er zoveel kinderen aan deelnemen!