Schoolregels

Bij afwezigheid:
Als uw kind niet op school aanwezig kan zijn, dan moet u de school even bericht geven door een telefoontje. Ontvangen wij geen bericht dan moeten wij uw kind als ongeoorloofd afwezig melden bij leerplicht.  

Naar school bellen:       
Als u een van de leerkrachten (telefonisch) wilt spreken, dan kunt u dit voor of na schooltijd doen. De tijden zijn voor 8.20 uur en na 14.45 uur. Tijdens de vergadering wordt de telefoon opgenomen door de (assistent)conciërge die uw boodschap of vraag zal doorgeven. Vergaderingen zijn doorgaans op dinsdag en donderdag. 

Belangrijke berichten: 
De website is bedoeld voor algemene informatie. Voor actuele informatie vanuit school en de groepen maken we gebruik van de app Klasbord. U kunt zich via de leerkracht aanmelden.

Lees meer over de schoolregels