Resultaten

De site van Vensters P.O. biedt u inzicht in de resultaten van alle scholen voor primair onderwijs, waaronder die van ons. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare, transparante en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.  
U vindt op deze site onder meer informatie over:

  • Onderwijsopbrengsten
  • Schooladviezen vervolgonderwijs
  • Leerlingpopulatie
  • Waardering van de Inspectie

Het schoolvenster van de Spinaker wordt de komende periode verder aangevuld met informatie.