Hulpouder

Hulpouder

Er zijn diverse werkgroepen op de Spinaker waarbij de inzet van ouders zeer op prijs wordt gesteld.
Zo is er bijvoorbeeld:

  • een werkgroep schoolbibliotheek
  • een werkgroep hoofdluiscontrole
  • een feestcommissie
  • ouderdenktank
  • de oudergeledingenraad van de MR en de GMR 
  • ondersteuning bij verschillende activiteiten (excursies, klusjes, koken)

Lijkt het u leuk de school te helpen, geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht van uw kind. U bent meer dan welkom!

Ouderdenktank

Ouderdenktank


Wat doet de ouderdenktank?

De ouderdenktank denkt met school mee en brengt eigen ideeën in over allerlei verschillende onderwerpen, waarvan hier aan aantal voorbeelden:

- Ideeën voor de ouderavonden
- Contactmomenten school – ouders
- Lay-out en inhoud van het nieuwe rapport van de school
- Gesprekslijst ouders
- Gedragsverwachtingen ouders-school/school-ouders
- Meegeven van de adressen van leerlingen
- Ideeën voor de algemene website van de school
- Ideeën voor de nieuwsbrief
- PBS
- Afspraken over taken en verantwoordelijkheden vorm geven

Wij denken mee.
Wij willen school helpen het maximale uit de talenten van de leerling te halen en hierbij is een goede samenwerking tussen ouder en school noodzakelijk.
Betrokkenheid helpt de kinderen om beter te presteren en de juiste keuzes te maken.
Ons doel is de betrokkenheid van ouders te vergroten, en wie kan beter aangeven wat werkt dan de ouders zelf?
De ouderdenktank komt 7 keer per schooljaar bij elkaar.

Meedenkende ouders:
Laurens Arfman, Johan Jaspers, Mirijam Schagen, Martine de Windt, Caroline de Vries, Heleen Koenderink, Verene van Oosten en Sonja Olsen.

Meedenkende medewerkers:
Agnes Asbreuk en Alide van der Horst

Contact:
Heeft u vragen of ideeën voor ons? Dan kunt u ons mailen: ouderdenktank@sbo-spinaker.nl

Klachten

Klachten


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en of de schoolleiding hierop aan te spreken.

Als u er met de betrokken mensen niet uit komt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie. U kunt uw klachten richten aan: De klachtencommissie van Consent. Postbus 40042 7504 RA Enschede.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is er voor u, luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Naam schoolcontactpersonen: Alide van der Horst Maarten Wolffer op Veldmeijer. Te bereiken via het telefoonnummer van school: 053-4318848

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject. Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon.