Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Passend onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Dit brengt veranderingen in de medezeggenschap met zich mee. Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs aan medezeggenschapsraden, personeelsleden en ouders/leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Directeuren en bestuurders kunnen bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning en advies over de ondersteuningsplanraad of de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband.

Alle ondersteuning, advies en informatie van het Steunpunt is kosteloos beschikbaar. Ook in het schooljaar 2015-2016 kunt u op onze hulp rekenen! We zijn hier bereikbaar.

SchoolWide Positive Behavior Support

SchoolWide Positive Behavior Support

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
SBO de Spinaker zit midden deze ontwikkeling. Op de site van swpbs is meer informatie te vinden.

Mediawijsheid

Mediawijsheid

Kinderen zijn vaak snel vaardig met verschillende media. Bij ouders roept dat vragen op. Hoe zorg ik ervoor dat mediagebruik leuk én veilig is? Hoe pak ik dat thuis aan? Zijn mijn kinderen wel mediawijs? Gelukkig zijn er diverse initiatieven die ouders helpen om hun kind mediawijzer te maken. Een overzicht daarvan vind je op deze pagina van mediawijsheid.nl

Mediawijsheid - Amazing Mindreader

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.

Een filmpje over wat we, wellicht onbewust, allemaal vrijgeven aan informatie over onszelf.

Mediawijsheid - Veilig internet

Mediawijsheid - Veilig internet

Kinderen willen de wereld verkennen. Ook op internet. MyBee is een programma waarmee ze veilig en zorgeloos kunnen surfen. MyBee zorgt ervoor dat ze niet verdwalen en op verkeerde plekken komen.