Vensters P.O.

Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën, personeel en meer.

Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee zij: de eigen organisatie professioneler kunnen besturen, opbrengstgerichter kunnen werken, aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen en informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen - onder andere met het oog op schoolkeuze.

De Vensters P.O. pagina van onze school is hier te vinden.