SBO de Tender

'Het geheel is meer dan de som der delen'. 
De twee speciale basisscholen de Tender en de Spinaker werken nauw samen, zij werken vanuit één organisatorische eenheid. De organisatorische samenwerking maakt het mogelijk om het onderwijsaanbod van de scholen op elkaar af te stemmen. 
De Spinaker en de Tender werken ieder met een eigen populatie, waardoor de scholen in staat zijn specifieker in te spelen op de onderwijskundige behoeften en de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Dit heeft als doel de kwaliteit van de speciale zorg van de individuele scholen en daarmee van het gehele speciale basisonderwijs te vergroten.

Klik
 hier om naar de website van de Tender te gaan.