SBO het Pontem

'Het geheel is meer dan de som der delen'. 
De twee speciale basisscholen de Tender en de Spinaker zijn gefusseerd, zij werken vanuit één organisatorische eenheid. De organisatorische samenwerking maakt het mogelijk om het onderwijsaanbod van de scholen op elkaar af te stemmen.