Spoe

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht.

De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de aard van de problematiek is en met de ouder / gezaghebbende voogd afstemmen over de best mogelijke aanpak. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op, een ontwikkelingsperspectief.
De basisschool wordt hierbij begeleid door medewerkers van het SPOE.

Lees meer op de website van Consent.