SPOE

Het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT), de christelijke scholen (VCO), islamitisch onderwijs (Al UMMAH) en algemeen-neutraal onderwijs (ESV)

SPOE heeft twee taken:

  1. verhogen van de kwaliteit van het onderwijs middels opbrengstgericht en handelingsgericht werken.
  2. begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften of met onderwijsbehoeften.

Op de website van het steunpunt vindt u informatie over de kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg richt zich op technisch en begrijpend lezen (het leesverbeterplan) op rekenen (rekenverbeterplan) en op onderwijs aan begaafde en talentvolle leerlingen.

Verder vindt u informatie over de leerlingenzorg onder de hoofdstukken Steunpunt Onderwijs en Passend Onderwijs.