Vakantierooster 2017-2018

Vakantieregeling scholen voor primair onderwijs Enschede

Schooljaar 2017 – 2018

 

Herfstvakantie                       zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017

 

Kerstvakantie                         zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018

 

Voorjaarsvakantie                 zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018

 

Pasen                                     vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018

 

Meivakantie                           vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018

 

Pinksteren                             maandag 21-05-2018

 

Zomervakantie                      zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018


Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

3. In de meivakantie vallen de Koningsdag (27 april) en Hemelvaartsdag (10 mei).