Vakantierooster 2018-2019

Vakantieregeling scholen voor primair onderwijs Enschede

Schooljaar 2018 – 2019

 

Herfstvakantie                       zaterdag 20-10-2018 tot en met zondag 28-10-2018

 

Kerstvakantie                         zaterdag 22-12-2017 tot en met zondag 06-01-2018

 

Voorjaarsvakantie                 zaterdag 16-02-2019 tot en met zondag 24-02-2019

 

Meivakantie                            zaterdag 20-04-2019 tot en met zondag 05-05-2019


Hemelvaartsdag                     donderdag 30-05-2019

 

Pinksteren                              zondag 09-06-2019 tot en met 10-06-2019

 

Zomervakantie                       zaterdag 13-07-2019 tot en met zondag 25-08-2019


Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

3. In de meivakantie valt de Koningsdag (27 april).